ขั้นตอนการสมัครเรียน
สมัครเรียนออนไลน์
ยืนยันการสมัครเรียน
วิธีการชำระเงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031